+34 952 46 95 19 +46 8 510 620 26 +47 210 624 26                  

Sök bostad på Costa del Sol

Sök bostad

Hur går det till att tryggt och säkert köpa en bostad på Costa del Sol? 

Proceduren vid köp av fast hus eller lägenhet i Spanien är inte komplicerad men helt annorlunda än vad vi är vana vid i Sverige. Eftersom allt sker på spanska och det är mycket som skall kontrolleras om det eventuellt kan finnas brister och fel i fastighetsregistret. Detta måste göras innan man betalar till säljaren och om det förekommer felaktigheter så skall dessa korrigeras innan man tar över fastigheten. Vi rekommenderar att du alltid anlitar en advokat som representerar dig under hela köpprocessen.

1. Reservationskontrakt ”Contrato de Reserva”)
Detta är ett enkelt dokument som fastställer pris och betalningsvillkor och 6000 Euros betalas som deposition. Säljaren tar då bort fastigheten från marknaden under en reservationsperiod på (ca 8 – 14 dagar) och under tiden inhämtas dokumentation från fastighetsregistret för att försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

2. Juridisk undersökning av förhållandena kring bostaden
Advokaten kontrollerar att allting kring bostaden stämmer, att alla tillstånd och licenser från kommunen är i ordning och att det inte finns någon skuld, inteckningar, kostnader, hyresgäster och belastningar registrerade på bostaden.

3. Privat köpekontrakt "Contrato de Compraventa" 
När advokaten har undersökt att allting är i ordning med bostaden kan köparen och säljaren skriva under köpekontraktet. Kontraktet är mycket detaljerat och innehåller en omfattande juridisk beskrivning av själva egendomen. Det innehåller även alla köpares och säljares uppgifter, köpesumma, förfalloplan för betalningarna, beräknat datum för undertecknande av handlingen och andra juridiska klausuler. I samband med detta betalar köparen som regel 10 % av bostadens pris.

4. Lagfart ”Escritura de Compraventa” 
I Spanien sker det sista steget i ett fastighetsköp hos en notarie. Det handlar om en formell handling och bägge parter, både köpare och säljare, antingen tillsammans med deras advokater eller enbart advokaterna med fullmakt från köpare och säljare, träffas med notarie för att skriva under bostadens lagfart. I samband med detta betalar köparen återstående summa av bostadens pris till säljaren och säljaren överlämnar bostadens nycklar till köparen. Från och med detta ögonblick är köparen den rättmätiga ägaren av bostaden. Lagfarten ska skrivas under av tre parter: säljaren, köparen och notarien.

5. Registrering av köpet
Några dagar efter att lagfarten undertecknats kan den hämtas ut hos notarien varefter den ges vidare till fastighetsregistret, som sörjer för att bostaden officiellt blir registrerad i den nya ägarens namn. Nu betalas alla omkostnader, avgifter, överföringsskatt och övriga lagfartskostnader. Din advokat sköter om att alla kontrakt som vatten, el, ägarförening m.m. samt diverse skatter som rör bostaden överförs i den nya ägarens namn och att dessa kostnader automatiskt blir dragna från ditt bankkonto via autogiro.

 

 

Eiendomsmegler Norsk Real Estate Agent English

Ladda ner vår broschyr!

Följ Alamo på Facebook