+34 952 46 95 19 +46 8 510 620 26 +47 210 624 26                  

Sök bostad på Costa del Sol

Sök bostad

Vilka skatter & avgifter skall en köpare betala vid ett fastighetsköp i Spanien?

När du köper en fastighet på Costa del Sol måste du alltid räkna med att det tillkommer skatter och avgifter för att genomföra själva köpet. Det är olika belopp för begagnade bostäder och nyproducerade fastigheter. Vid köp en spansk fastighet skiljer sig skatten om du köper från byggherren eller om du köper från en ägare till en fastighet.

 

Vid köp av befintlig fastighet betalar du en överföringsavgift

8 % upp till 400 000 euro

9 % mellan 400 000 - 699 999 euro

10 % över 700 000 euro

2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret

1,0 % till advokaten

 

Vid köp av en nyproducerad fastighet betalar du moms

10 % moms (IVA) (Impuesto sobre el valor añadido)

1,5 % stämpelavgift (IAJD lmpuesto de Actos Juridicos Documentados)

2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret

 

1,0 % till advokaten

Eiendomsmegler Norsk Real Estate Agent English

Ladda ner vår broschyr!

Följ Alamo på Facebook