+34 952 46 95 19 +46 8 510 620 26 +47 210 624 26                  

Sök bostad på Costa del Sol

Sök bostad

Spansk moms - en introduktion

Den spanska momsen är en av de lägsta i Europa. Systemet fungerar ungefär som i Sverige.

 

EU-ländernas momssystem är mycket likartat men vissa skillnader finns. Moms finns inte på Kanarieöarna eller i de spanska enklaverna Cueta och Melilla som ligger i Marocko. Alla som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster skall fyra gånger per år redovisa in momsen till statskassan. Stora företag gör det varje månad.

 

21 %
Handel med varor och tjänster är grunden för momsen likväl som import av varor. Standardmomsen är ett pålägg på 18 %. Detta är den vanligaste procentsatsen och gäller alltid såvida inte en lägre procentsats har angivits.

 

10 %
En lägre procentsats, pålägg 8 %, tillämpas på handel med och import av matvaror (såväl till människor som djur) med undantag av alkohol, vatten, försäljning av privatbostäder (dessa är momsbefriade i Sverige), inhemska transporter (taxi, buss, flyg, tåg, vägavgifter etc), hotell (1-4 stjärnor, medan 5-stjärniga hotell tillämpar 18%), restauranger (inklusive alkoholhaltiga drycker), bio och teater.

 

4 %
Den lägsta procentsatsen, pålägg 4 %, tillämpas på baslivsmedel (bröd, mjölk, ägg, frukt och grönsaker), böcker, dagstidningar och handikapputrustning.

 

0 %
I likhet med de flesta EU länderna finns en nollprocentregel för läkarvård, försäkringspremier, bankavgifter, utbildning samt hyra avseende privat boende.

 

Som synes finns det flera olikheter i procentsatser mellan Spanien och Sverige. Restaurangbesök belastas i Sverige med 25% moms medan Spanien tillämpar 10%. För böcker tillämpar Sverige 25 % medan Spanien använder 4%. Alkoholhaltiga drycker belastas med 21 % i butik men endast 10 % på barer och restauranger. Sverige tillämpar alltid 25 % på dessa drycker. Å andra sidan är överlåtelser av fastigheter momsbefriade i Sverige medan Spanien använder 10 % moms på nya bostäder, 18 % på mark och en överlåtelseavgift om 8 % på begagnade bostäder.

 

Småföretag
Mindre butiker som drivs som enskild firma kan slippa momsen. Dessa kan hos skattemyndigheten ansöka om att ej behöva redovisa moms. Om ansökan beviljas skall butikens leverantörer öka momssatsen med 4 procentenheter varvid 18 % blir 22%, 8 % blir 12% medan 4 % bara blir 8%. Denna högre moms får ej lyftas medan momsen på försäljningen ej behöver betalas in eftersom den enskilda firman ej omfattas av momssystemet. Regeln har tillkommit för att administrativt underlätta för småföretagare.

Små företag, oberoende av företagsform, kan även ansöka om att bli modulbeskattade varvid skattemyndigheten bestämmer ett fast belopp att betala varje månad. Detta belopp ersätter inkomstskatt och moms. Beloppets storlek beror på läge, yta, verksamhet etc. Fördelen är att man slipper taxeringsrevisioner och förfrågningar från skattemyndigheten bara man betalar in det fastställda beloppet varje månad. Modulbeskattningen lämpar sig för alla småföretagare som har en framgångsrik verksamhet. Tänkta verksamheter är restauranger, taxi, frisörer, butiker, barer etc. Konsulter, läkare och intellektuellt arbetande personer kan ej erhålla tillstånd att använda modulbeskattning.

 

Momsredovisning
Varje tremånadersperiod med början januari - mars är grund för momsredovisningen. Skillnaden mellan moms på försäljning och moms på inköp betalas inom tre veckor efter periodens utgång. Skattemyndigheten betalar ej tillbaks moms utan momsfordran rullas framåt. Vid kalenderårsskifte kan återbetalning begäras men kombineras ofta med taxeringsrevision.

 

 

 
Eiendomsmegler Norsk Real Estate Agent English

Ladda ner vår broschyr!

Följ Alamo på Facebook