+34 952 46 95 19 +46 8 510 620 26 +47 210 624 26                  

Sök bostad på Costa del Sol

Sök bostad

Spanska skattesystemet

Om man bor i Spanien längre än 183 dagar total om året så blir man vare sig man vill det eller inte en person som blir skatteresident i Spanien. Lagen är sådan och man har inget val! Det går inte heller, som man kunde göra för många år sedan, att resa snabbt ut ur landet och sen komma tillbaks därför att de 183 dagarna behöver inte vara i följd. Om man nu har blivit resident i Spanien så måste man då också betala de skatter som gäller för en svensk som är fast boende i Spanien. Vad är det som skiljer en resident och en icke resident vad gäller skatter som måste betalas?

Inkomstskatt i Spanien

Före slutet av juni varje år skall en resident fylla i en skattedeklaration för residenta. Men detta gäller inte alla. Som pensionär med en inkomst som är lägre än 11 200 € så behöver man inte göra detta om man inte har andra inkomster typ ränteinkomster eller hyresinkomster. Det kan ändå vara en god idé att göra den årliga deklarationen för att i framtiden kunna bevisa för de svenska myndigheterna att man är skatteresident i Spanien. Vad inte alla känner till är i denna deklaration måste alla inkomster i hela världen tas med som hyresinkomster, räntor, reavinst vid försäljning av bostad eller andra tillgångar även om dessa befinner sig utanför Spanien. Om du arbetar i Spanien så deklarerar du din lön enligt ”certificado de retenciones”. Där framgår också hur mycket spansk preliminärskatt som redan är dragen vid utbetalning av lönen varje månad och hur mycket som är inbetalat till det spanska socialförsäkringssystemet. Är du egen företagare i enskild firma (autónomos) betalar du din skatt varje kvartal men måste ändå presentera en årlig deklaration där man ser om man har betalat för mycket eller för lite under året.

Skatteskalor och personavdrag

Precis som i Sverige finns det avdragsmöjligheter innan den slutliga skatten fastställs. Först drar man av ett personligt avdrag på 5.550 euro och detta kan även vara högre under vissa omständigheter. Om man är över 65 år har man till exempel ytterligare ett avdrag på 1.150 euro och detta ökas ytterligare med 1.400 euro om man är över 75 år. Vidare finns ett avdrag för invaliditet på 3.000 euro som höjs till 9.000 om personen är över 65 år. Om ett gift par gör en gemensam deklaration är avdraget 3.400 euro. Slutligen finns det ett avdrag för arbetsrelaterade utgifter på 2.000 euro.

Skatteskalan i Spanien är följande:

20 % - Inkomst upp till 12.450 euro

25 % - Inkomst mellan 12.450 – 20.200 euro

31 % - inkomst mellan 20.200 – 35.200 euro

39 % - inkomst mellan 32.200 – 60.000 euro

47 % - Inkomst över 60.000 euro

Reavinst vid försäljning av bostaden

Vid försäljning av din spanska bostad skall du deklarera din eventuella vinst som uppstår. Vid försäljningen får du endast ut 97% av försäljningspriset. 3 % skall köparen betala till skatteverket som en förskottsbetalning och säkerhet för att du som säljare kommer att göra en deklaration av reavinsten. För att räkna ut vilken reavinst du får skall du beakta följande: Du utgår från priset du får vid försäljningen.  Från denna summa får du dra av inköpsprisete när du köpte, mäklararvodet, plus valia, överföringsskatten som du betalade när du köpte och värdebeständiga reparationer där du har riktiga fakturor med moms. Den vinsten som uppkommer efter att alla kostnader dragits av är 19 % minus de redan betalda 3 % som du redan betalt till skatteverket. Om du inte gör någon vinst och säljer med förlust får du tillbaks de 3 % som du redan betalt till Skatteverket. Denna återbetalning sker inom 6 månader. 

Skatt i Sverige på uthyrning och reavinsten

Som icke resident i Spanien är du förmodligen skatteresident i Sverige. Då vill det svenska skatteverket också ha skatt på uthyrningen samt skatt på reavinsten. Eftersom Sverige och Spanien har ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna så har du den skatt du har betalat i Spanien tillgodo när du deklarerar och den dras av från den skatt som svenska myndigheten vill ha av dig.

Arvsskatt

I Spanien finns det arvsskatt på tillgångar inklusive fastigheter och den skall betalas i Spanien. Detta gäller oavsett om både arvlåtare och arvtagare är bosatta i Sverige.. Är arvtagaren fast bosatt i Spanien ska arvsskatt betalas för egendom som den avlidne har även om den ligger utanför Spanien. Eftersom det i dagsläget inte finns arvsskatt I Sverige så kanske man inte har planerat för att lindra skattekonsekvenserna vid en arvssituation för fastigheten i Spanien. Denna skatteplanering är väldigt viktig att planera för när det finns ett innehav av fast egendom i Spanien. I samband med att du köper en bostad i Spanien rekommederar vi att du kontaktar en advokat som har kunskap om både svensk och spansk rätt för att försäkra dig om att det blir en korrekt och trygg arvsuppgörelse. 

Testamente

Vi rekommenderar starkt att skaffar ett testamente, svenskt eller spanskt, som anger din sista vilja. Då blir det mycket enklare att göra arvsskiftet i både Sverige och Spanien. Det är inte nödvändigt att upprätta ett spanskt testamente.  Ett svenskt testamente som uppfyller de svenska formkraven är fullt giltigt i Spanien och kan alltså användas för att fördela tillgångarna efter den avlidne. Oavsett om du är ensamstående, sambo eller gift är det en fördel att ha ett välformulerat testamente som tydligt anger din sista vilja. Det gör att ett arvskifte i såväl utlandet som i Sverige kan genomföras enklare. Ett testamente som uppfyller de svenska formkraven är fullt giltigt i Spanien.

Specialregel – Tilläggsskatt

Om kommunens uträkning av lägsta tillåtna försäljningspris överstiger försäljningspriset för fastigheten betalas överföringsavgiften på det högre priset. och om resultatet är mindre än försäljningspriset betalas överföringsavgiften på försäljningspriset. Kommunens pris räknas ut på basis av taxeringsvärdet som multipliceras med en koefficient. Det är den autonoma regionen (Comunidad Autonoma Junta de la Andalucía) som sätter värdet på koefficienterna för Costa del Sol. 

 

 
Eiendomsmegler Norsk Real Estate Agent English

Ladda ner vår broschyr!

Följ Alamo på Facebook