Eiekostnader & driftskostnader ifm eiendom i Spania

Eiekostnader & driftskostnader ifm eiendom i Spania

Når du har fullført kjøpetransaksjonen og har skjøtet i hånden, betaler du visse årlige kostnader og skatter for eiendommen din. Disse er:

Kommunal eiendomsskatt (impuesto sobre bienes inmuebles, IBI)

IBI er den årlige eiendomsskatten som normalt betales en gang i året og senest 31. desember på skjema 210 til kommunen der eiendommen ligger. Beløpet beregnes ut fra eiendommens skattegrunnlag dvs. type eiendom, område og verdien av bygningen. Normalt er denne skatten 0,5 prosent av den utlignede verdien, som på spansk kalles valor catastral.

Sameieforeningen (comunidad de propietarios)

I hvert boligkompleks er hver leilighetseier forpliktet til å betale en månedlig avgift for vedlikehold og pleie av fellesarealene. Kostnadene varierer avhengig av boligkomplekset og dekker vedlikehold av hageområder, svømmebasseng, mulige sikkerhetsvakter, rengjøring og pleie av andre fellesarealer. Elektrisitet og vann er IKKE inkludert i denne kostnaden.

Avfallhentingsavgift (basura)

Avgift for henting av avfall betales til kommunen og koster 100-200 euro per år, avhengig av eiendommens størrelse og beliggenhet.

Hjemforsikring (seguro de hogar)

Kostnaden for en vanlig leilighet med 2-3 soverom er mellom 300-400 euro per år, som da inkluderer både selve bostedet og eiendeler. Det finnes flere skandinaviske forsikringsagenter på Costa del Sol som kan tilby deg boligforsikring. Hvis du finansierer kjøpet gjennom en spansk bank, vil banken tilby deg en hjemforsikring.

Driftskostnader

Elektrisitet

For å få en strømavtale overført i sitt navn eller for å få en helt ny avtale, går du til strømselskapets kontor på stedet der du bor. Følgende skal medbringes:

 • Skjøte eller leieavtale
 • En tidligere regning (gjelder ikke nybygd eiendom)
 • Pass eller oppholdstillatelse
 • Bankkontonummer (for avtalegiro belastning)
 • Rapport fra elektrikeren som har utført installasjonsarbeidet (gjelder kun nybygd eiendom)
 • Første skjøte fra rådhuset som du får når byplankontoret godkjenner bygningen (gjelder kun nybygd eiendom).

Det er viktig at du estimerer strømbehovet ditt før du bestiller strømmåleren. Høyere strømbehov fører selvfølgelig til høyere kostnader både når det gjelder installasjon og forbruk. Det er viktig å kontrollere at det er installert RCD (jordfeilbryter) i eiendommen. I dag er dette også et krav for eldre boliger.

Vann

Vannforsyningen forvaltes normalt av kommunen eller av et privat selskap som kommunen har leid inn. Når du kjøper et hjem i Spania, bør det alltid tas hensyn til at vannmåleren er registrert i eget navn. Følgende dokumenter må tas med til vannselskapet:

 • Sjøte
 • En tidligere betalt regning (gjelder ikke nybygd eiendom)
 • Pass eller oppholdstillatelse
 • Bankkontonummer (för autogiro)
 • Rapport fra en rørlegger (hvis det er nybygg)

Vannregningene sendes ut fra rådhuset eller fra selskapet som administrerer vanndistribusjonen. Hvis du tror at det er tidligere ubetalte regninger (som du alltid bør sjekke med kommunen eller vannselskapet før du kjøper), kan du også bestille en helt ny vannmåler. Da signerer du en ny kontrakt med vannselskapet og tar ikke ansvar for den forrige eierens regninger. Hvis det er ekstra kostnader under installasjonen av vannmåleren, skal den nye eieren bære disse kostnadene. Når du installerer en ny vannmåler, må tidligere regninger betales og den siste regningen skal presenteres. Dette gjelder imidlertid ikke for nybygg. Du kan også sørge for at de gamle, ubetalte regningene trekkes direkte fra kjøpesummen, slik at og den nye eieren kan betale dem. Prisene på vann varierer sterkt avhengig av hvor i Spania du bor.

Avfallshåndtering og avløpsavgift

Kommunen har ansvar for henting av søppel. Regningen for avfallshåndtering kommer en gang i året. I noen kommuner er avfallshåndteringen nedfelt i den kommunale eiendomsskatten. Regningene for kloakkavløp kommer fire ganger i året og blir for det meste tatt hånd om av vannselskapet. Noen ganger blir avløpsavgiften også bakt inn i vannavgiften.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om å kjøpe et hjem på Costa del Sol? Eller er det på tide at du begynner å lete? Kontakt oss hos Alamo Costa del Sol Real Estate. Fyll ut skjemaet nedenfor, send en e-post til contact@alamocostadelsol.com eller ring oss på +47 216 777 93.Alamo - Din beste partner på Costa del Sol

Vi i Alamo har over 30 års erfaring med å hjelpe våre kunder med å kjøpe og selge boliger på Costa del Sol. Sven som er selskapets grunnlegger og administrerende direktør har til og med skrevet flere bøker om boligkjøp og hvordan det er å leve og bo i Spania. Du kan kjøpe den siste av Sven F. Källströms bøker her.

Du får din egen personlige megler som vil hjelpe deg og svare på alle dine spørsmål. Når du betror oss å finne ditt nye hjem i Spania, får du full støtte fra megleren din som går gjennom alle trinnene i kjøpsprosessen, fra når du finner den rette boligen og til du blir eier og mottar nøklene. Selv etter overtakelsesdagen er vi ved din side dersom det skulle oppstå problemer eller spørsmål.

Alamo er også medlem i den internasjonale bransjeorganisasjonen AIPP.