Kjøpsprosessen - Å kjøpe leilighet i Spania er ikke komplisert

Kjøpe bolig i Spania

Å kjøpe leilighet i Spania er ikke komplisert, men litt annerledes enn det du kan være vant med i Norge. Et leilighets- eller huskjøp tar ca 6-8 uker, og alt er gjort på spansk. Det er mye som må kontrolleres, og vi hjelper deg gjennom denne prosessen. For sikkerhetsskyld anbefaler vi alltid at du ansetter en advokat som hjelper deg med kjøpsprosessen.

1. VISNING OG BUDGIVNING

Etter visning blir kjøpere og selgere enige om pris.

LUKK X

2. RESERVASJONSKONTRAKT
(Contrato de Reserva)

En enkel dokument som bestemmer pris og betalingsvilkår. 6000 euro betales som depositum. Selgeren fjerner eiendommen fra markedet i en reservasjonsperiode (ca 8-14 dager), og dokumentasjon hentes fra eiendomsregisteret for å sikre at all informasjon er korrekt.

LUKK X

3. JURIDISK UNDERSØKELSE AV FORHOLDENE RUNDT BOLIGEN

Advokaten kontrollerer at alt rundt eiendommen er korrekt og at alle tillatelser og lisenser fra kommunen er i orden. Videre kontrolleres det at det ikke er boliglån, annen gjeld, kostnader, leietakere og skatter registrert på bostedet.

LUKK X

4. PRIVAT KJØPEKONTRAKT
(Contrato de Compraventa)

Når advokaten har kontrollert at alt er i orden, kan kjøper og selger signere kjøpskontrakten. Kontrakten er meget detaljert og inneholder en omfattende juridisk beskrivelse av eiendommen. Det inkluderer også alle kjøpere og selgeres personalia, kjøpesum, betalingsplan, estimert dato for signering av eierskifte og andre juridiske klausuler. I forbindelse med dette betaler kjøperen vanligvis 10% av prisen på boligen.

LUKK X

5. SKJØTE
(Escritura de Compraventa)

I Spania foregår det siste trinnet i et eiendomskjøp hos notarius publicus. Det dreier seg om et formelt eierskifte for begge parter, både kjøpere og selgere. Møtet er enten sammen med deres advokater eller bare advokater med fullmakt fra kjøper og selger, som signerer boligens skjøte. I forbindelse med dette betaler kjøper gjenværende sum av boligprisen til selgeren og selgeren overleverer nøklene til boligen, til kjøperen. Fra dette øyeblikket er kjøperen rettmessig eier av boligen. Skjøten må signeres av tre parter: selger, kjøper og notarius publicus.

LUKK X

6. REGISTRERING AV KJØPET

Noen dager etter at skjøten er signert, kan det hentes fra notarius publicus. Deretter blir skjøtet sendt videre til eiendomsregisteret som sikrer at boligen er offisielt registrert i den nye eierens navn. Nå betales alle kostnader, skatter, overføringsskatter og andre juridiske avgifter. Din advokat håndterer at alle kontrakter som vann, elektrisitet, sameie etc. samt ulike skatter knyttet til boligen blir overført i navnet på den nye eieren og at disse kostnadene automatisk trekkes fra din bankkonto.

LUKK X

GLEM IKKE AT...

Når du kjøper en eiendom på Costa del Sol, må du alltid forvente at det påløper skatter og avgifter for å fullføre kjøpet. Det varierer avhengig av om kjøpet gjelder brukt bolig eller nybygg. Når du kjøper en spansk eiendom, er altså avgiften forskjellig hvis du kjøper fra byggmesteren sammenliknet med hvis du kjøper fra en eier av en brukt eiendom.

Overføringsgebyr ved kjøp av eksisterende eiendom

7% uavhengig av salgspris
2,0% kostnader til notarius publicus og matrikkel
1% + MVA til advokaten.

MVA vid kjøp av ny eiendom

10 % mva (IVA) (Impuesto sobre el valor añadido)
1,5 % dokumentavgift (IAJD lmpuesto de Actos Juridicos Documentados)
2,0 % kostnader till notarius publicus og matrikkel
1% + mva till advokaten.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om å kjøpe et hjem på Costa del Sol? Eller er det på tide at du begynner å lete? Kontakt oss hos Alamo Costa del Sol Real Estate. Fyll ut skjemaet nedenfor, send en e-post til contact@alamocostadelsol.com eller ring oss på +47 216 777 93.Alamo - Din beste partner på Costa del Sol

Vi i Alamo har over 30 års erfaring med å hjelpe våre kunder med å kjøpe og selge boliger på Costa del Sol. Sven som er selskapets grunnlegger og administrerende direktør har til og med skrevet flere bøker om boligkjøp og hvordan det er å leve og bo i Spania. Du kan kjøpe den siste av Sven F. Källströms bøker her.

Du får din egen personlige megler som vil hjelpe deg og svare på alle dine spørsmål. Når du betror oss å finne ditt nye hjem i Spania, får du full støtte fra megleren din som går gjennom alle trinnene i kjøpsprosessen, fra når du finner den rette boligen og til du blir eier og mottar nøklene. Selv etter overtakelsesdagen er vi ved din side dersom det skulle oppstå problemer eller spørsmål.

Alamo er også medlem i den internasjonale bransjeorganisasjonen AIPP.