PERSONVERNREGLER

Behandlingsansvarlig
Alamo Costa del Sol S.L. ES-B92201649, heretter referert til som ALAMO, tar seg av personvernet til deg som besøker, sender e-post eller bruker tjenester på våre nettsider og sosiale media plattformer, heretter kalt digitale kanaler. Vi er ansvarlige for personvernet for de personopplysningene vi behandler i henhold til denne policyen.

Vårt mål er å sikre at ditt personlige personvern respekteres og at din personlige informasjon blir behandlet riktig. Vi tar ansvar for at personopplysninger behandlet av oss bare brukes til tiltenkte formål og er beskyttet mot uautorisert tilgang. All behandling av personopplysninger innen ALAMO blir utført i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning. Innen EU / EØS gjelder personvernforordningen (GDPR).

I tillegg til behandlingen av personopplysninger som foregår via ALAMOs digitale kanaler, behandler vi også personopplysninger, enten om deg som kunde eller leverandør, når vi utfører ulike tjenester eller ved kjøp. I tilfelle vilkårene for noen av tjenestene som tilbys gjennom ALAMOs digitale kanaler inneholder mer spesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger, skal slike bestemmelser ha forrang, for den aktuelle tjenesten, framfor disse personvernreglene.

Hva er personopplysninger og hva er behandling av personopplysninger?
Personopplysninger er all informasjon som kan direkte eller indirekte, sammen med andre data, knyttes til en levende fysisk person. Dette betyr opplysninger som for eksempel navn og kontaktinformasjon, IP-adresser, konkurranseoppføringer, utførte valg og oppførsel utgjør personlig informasjon.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Enhver handling som blir gjort med personopplysninger utgjør behandling, enten den utføres automatisk eller ikke, som for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, modifisering, utvinning, lesing, bruk, utlevering ved overføring, formidling, justering eller sammenslåing, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Hvilke personopplysninger blir behandlet og når blir de slettet?
Når du bruker våre digitale kanaler eller dens tjenester eller kommuniserer med oss ​​i våre digitale kanaler, kan vi samle inn informasjon om deg som for eksempel navn, adresse, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, identifikasjonsinformasjon, informasjon om din bruk av ALAMOs tjenester, produkter og transaksjonshistorikk, og for noen tjenester også bilder og posisjonsinformasjon. Der det er aktuelt, kan personnummer og kortdetaljer også behandles. Videre kan ALAMO samle tekniske data på enhetene du bruker for å få tilgang til ALAMOs digitale kanaler, inkludert IP-adresse, nettlesertype og informasjonskapsler. Samlingen som er beskrevet her er for eksempel ved å legge inn dine personlige data i forskjellige former på våre digitale kanaler, eller bruke deres tjenester, kommunisere med ALAMO og andre via ALAMOs sosiale medieplattformer, sende inn kommentarer i kontaktskjemaene våre eller via telefon, laste ned dokumenter fra ALAMOs nettsider eller registrer deg for arrangementer organisert av ALAMO, så vel som i tilfeller hvor du sender oss e-post.

Hvis du deltar i konkurranser og andre markedsføringsaktiviteter som vi arrangerer, kan konkurransebidrag og ytterligere personlig informasjon som du velger å sende til oss behandles.

Hvis du besøker eller kommuniserer med oss ​​via våre sosiale mediekontoer (dvs. tredjepartsplattformer som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter osv.), kan ALAMO motta informasjon om din profil og dine interaksjoner på tredjepartsplattformen og all deltakelse der dette gjøres i samsvar med det respektive nettstedets personvernregler.

ALAMO har plassert informasjonskapsler, såkalte "cookies", i flere av våre digitale kanaler. Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker den digitale kanalen. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler ALAMO har plassert i våre digitale kanaler, og hvordan du fjerner disse informasjonskapslene, finner du i ALAMOs cookie policy.

Personopplysningene vil behandles av oss bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller for å oppfylle ALAMOs juridiske forpliktelser.

Sensitiv informasjon
Vårt ønske er at du ikke sender eller avslører sensitiv personlig informasjon til oss (for eksempel informasjon om etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religion eller tro, helsetilstand, genetisk eller biometrisk informasjon, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) via skjemaer eller e-post.

Til hvilke formål behandles personopplysninger?
Personopplysningene om deg samlet i forbindelse med din bruk av digitale kanaler og deres tjenester vil bli behandlet av ALAMO eller deres respektive underleverandører, for følgende formål:

 • For at vi skal kunne tilby produktene og tjenestene du har bestilt, og for å administrere vår avtale med deg.
 • For å gjøre det mulig for oss å kommunisere med deg ved kontakt med kundeservice, e-post eller skjemaer og i våre kontoer i sosiale medier.
 • For å administrere markedsføringsaktiviteter som konkurranser og premier med mer.
 • For markedsføringsformål, inkludert for post- og e-post markedsføring, som du kan velge bort via en lenke i hver e-postutsendelse.
 • For å analysere og gruppere besøkende etter utvalg, prioritering og preferanser, som betyr en såkalt profilering, for å kunne gi deg relevant og tilpasset informasjon, anbefalinger, annonser og tilbud. Det er også mulig at data som kommer fra bruken av forskjellige digitale kanaler fra ALAMO blir koblet sammen for dette formålet, så vel som for å utvikle produkter og tjenester.
 • For å generere statistikk om bruken av våre digitale kanaler og dens tjenester.
 • For å behandle betalingen din eller forhindre eller oppdage svindel.


Juridisk grunnlag og legitime interesser for behandling av personopplysninger
ALAMO behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig å utføre en avtale med deg eller svare på kundeserviceforespørselen din og når vi har en annen legitim og berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger, f.eks. interesse for å markedsføre oss til besøkende på våre digitale kanaler eller interesse for å utvikle våre digitale kanaler. Hvis ALAMO skulle behandle dine personopplysninger for et hvilket som helst formål som i henhold til gjeldende lov krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke på forhånd, ved at du aktivt kan klikke i en boks eller signere et samtykke.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger
ALAMO kan bruke eksterne partnere og leverandører til å utføre oppgaver for ALAMO, for eksempel for å vedlikeholde IT-tjenester, betalingsløsninger eller hjelp med markedsføring, analyse og statistikk. Levering av disse tjenestene kan bety at ALAMOs partnere, både innen EU / EØS og utenfor EU / EØS, har tilgang til dine personopplysninger. Bedrifter som håndterer personopplysninger på vegne av ALAMO signerer alltid avtaler med ALAMO for å sikre et høyt nivå av beskyttelse av dine personopplysninger selv med våre partnere. I forhold til samarbeidspartnere utenfor EU / EØS tas det spesielle vernetiltak, som for eksempel avtaler som inneholder standardmodeller for dataoverføring, vedtatt av EU-kommisjonen og tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted.

ALAMO kan utlevere personopplysninger til tredjepart, for eksempel politiet eller annen myndighet, enten det gjelder etterforskningen av en forbrytelse eller om vi ellers er forpliktet til å utlevere slik informasjon med hjemmel i lov- eller myndighetsvedtak.

ALAMO utleverer ikke din personlige informasjon til andre enn i det omfanget som er beskrevet her.

Eksterne lenker
Disse personvernreglene gjelder informasjon som ALAMO behandler om deg innenfor rammen av våre digitale kanaler. ALAMOs digitale kanaler kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger en lenke til et eksternt nettsted, oppfordres du til å lese personvernreglene og informasjon om informasjonskapsler som gjelder det gjeldende nettstedet.

Dine rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR)
I henhold til personvernforordningen (GDPR), som gjelder fra 25. mai 2018, har du følgende rettigheter:

 • Få tilgang til din personlige informasjon
 • Få feil personopplysninger korrigert
 • Få dine personlige data slettet
 • Reservere deg mot bruk av personopplysninger til direkte markedsføringsformål
 • Reservere deg mot bruk av personopplysninger for automatisert beslutningstaking og profilering
 • Flytte dine personopplysninger (dataportabilitet)

Les mer om personvernforordningen hos Datatilsynet https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/

Behandling av personopplysninger om barn
ALAMOs digitale kanaler er ikke rettet mot barn, og derfor samler ALAMO ikke bevisst personlig informasjon om barn. Hvis du er et verge og blir oppmerksom på at barnet ditt har gitt personlig informasjon til ALAMO, ber vi deg kontakte oss på adressene nedenfor, slik at du kan utøve dine rettigheter angående for eksempel rettelse eller fjerning.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger
ALAMO kan bruke eksterne partnere og leverandører til å utføre oppgaver for ALAMO, for eksempel vedlikehold av IT-tjenester, betalingsløsninger eller hjelp med markedsføring, analyse eller statistikk. Levering av disse tjenestene kan bety at ALAMOs partnere, både innen EU / EØS og utenfor EU / EØS, har tilgang til dine personopplysninger. Bedrifter som håndterer personopplysninger på vegne av ALAMO signerer alltid avtaler med ALAMO for å sikre et høyt nivå av beskyttelse av dine personopplysninger selv med våre partnere. I forhold til samarbeidspartnere utenfor EU / EØS tas det spesielle vernetiltak, som for eksempel avtaler som inneholder standardmodeller for dataoverføring, vedtatt av EU-kommisjonen og tilgjengelig på Europakommisjonens nettsted.

Partnere:

 • RESALES ONLINE, Boligportal og CRM: Resale Andalucía S.L., CC Guadalmina 4, Edif 2, Local 86, 29670 San Pedro de Alcántara, Spania, VAT: ESB92950096
 • LIVECHAT, Web Live Chat: Säljpartner i Sverige AB, Västberga Allé 9, 126 30 Hägersten, Sverige, VAT: SE556755144401
 • WEBDESIGN COSTA DEL SOL, Webdesign og Online Marketing: Inner Action S.L., Avda Jesús Santos Rein 17, Edif Mirador, ático B, 29640 Fuengirola, Spania, VAT: ESB93564185

ALAMO kan utlevere personopplysninger til tredjepart, for eksempel politiet eller annen myndighet, enten det gjelder etterforskningen av en forbrytelse eller om vi ellers er forpliktet til å utlevere slik informasjon med hjemmel fra lov- eller myndighetsvedtak.

ALAMO utleverer ikke din personlige informasjon til andre enn i det omfanget som er beskrevet her.

Kontaktinformasjon – Behandlingsansvarlig
ALAMO er behandlingsansvarlig for dine data i den aktuelle digitale kanalen. Hvis du har spørsmål om hvordan ALAMO behandler dine personopplysninger, eller ønsker informasjon og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig, kan du kontakte oss: contact@alamocostadelsol.com

Endring av personvernreglene
ALAMO kan fra tid til annen foreta endringer i disse personvernreglene. Den siste versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig på ALAMOs nettsted.

Personvernreglene ble sist oppdatert 2019-07-30.