+34 952 46 95 19 +46 8 510 620 26 +47 210 624 26                  

Sök bostad på Costa del Sol

Sök bostad

Spanien – drömmen om ett bättre liv som pensionär!

Spanien har alltid varit svenska pensionärers absoluta favorit när det gäller pensionering utomlands. Det underbara klimatet är naturligtvis en av orsakerna men även de täta flygförbindelserna spelar en stor roll för att välja att köpa en pensionärsbostad i Spanien. Costa del Sol är den platsen utmed Medelhavskusten som har blivit allra mest populärt. Om man ser det ur en skattemässig situation blir det ännu mer intressant. Även om Spanien inte är ett lågskatteland så får en svensk pensionär ALLTID att få mer pengar kvar i plånboken efter att ha skattemässigt flyttat ut ur Sverige till Spanien, oavsett vilken storlek på pensionen du har. Faktum är att situationen blir mer gynnsam ju högre pensionsinkomst du har på grund av den högre marginalskatten i Sverige. Mer pengar att leva på och dessutom lägre levnadsomkostnader gör att valet ofta blir lätt. Vad väntar du på? Gör slag i saken nu!

Skattesystemet i Spanien för en svensk pensionär

Den spanska inkomstskatten är mellan 19 - 45 %. Skatten är progressiv du har ett grundavdrag på 5.550 euro innan skatten beräknas. För personer över 65 år är grundavdraget höjt till 6.000 euro. Förmögenhetsskatten är generös och du kan räkna med noll i skatt om du har en förmögenhet, inklusive din bostad, på upp till en miljon euro. På kapitalinkomster gäller att upp till 6.000 euro är det 19 % i skatt, mellan 6.000 – 50.000 euro blir skatten 21 % och över 50.000 euro skattas med 23 %. Sista deklarationsdag är 1 juli för föregående års inkomster.

SINK-skatt

Sverige äger rätt att beskatta din pension och det sker inte med den vanliga svenska inkomstskatten utan särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, s k SINK-skatt. Den är sänkt för några år sedan från 25 % till 20 % som gäller idag. Skatten dras direkt vid källan och du får utbetalt till ditt konto i Spanien det resterande beloppet. Detta skal du också skatt för i Spanien i din årliga inkomstdeklaration. Om båda länderna äger rätt att beskatta en pensionsinkomst så reglerar dubbelbeskattningsavtalet länderna emellan hur avräkning skall ske. Detta innebär alltså att dubbelbeskattningsavtalen inte kan utvidga men däremot begränsa beskattningsrätten. Du tar en kopia på din spanska deklaration och sänder till den svenska skattemyndigheten. Du får sedan tillbaks vad du har betalat dubbelt dock högst med SINK skattens skattebelopp 20 %. Detta tar maximalt 90 dagar

Svensk pension i Spanien

Sverige och Spanien har ett skatteavtal som reglerar detta. Det är ett dubbelbeskattningsavtal som förutsätter att du flyttat ut skattemässigt, dvs. inte har någon väsentlig anknytning längre till Sverige. Följande regler gäller för olika typer av pensioner. Svensk allmän pension som beskattas i båda länderna. Tjänstepension från privatsektor skall beskattas i Spanien men Sverige får beskatta i vissa fall. Om tjänstepensionen är från den offentliga sektorn så beskattas den endast i Sverige. Har du en privat pensionsförsäkring så får du betala skatt både Sverige och Spanien.

Ett exempel på hur skatten sänks med 50 000 kr/år för en pensionär

Detta exempel kommer från den i särklass bästa experten inom området ”Pensionering utomlands, Göran Andersson och hans företag Sparsam skatt. Se deras hemsida: http://www.sparsamskatt.se/ .

Yngve, som är ensamstående, söker ett varmare klimat och vill även kunna spela golf året om. Yngve pensionerar sig därför i Spanien vid 65 års ålder. Yngve har haft en mycket välavlönad chefstjänst inom kommunen och räknar med att den kommunala tjänstepensionen uppgår till 22 000 kr per månad. Yngve saknar privat pensionssparande och beräknar den allmänna pensionen till 15 000 kr per månad. Det råder ingen tvekan om att Yngve kan lägga en hel del pengar på golf under åren i Spanien. Pensionen ökar nämligen med mer än 50 000 kr årligen efter skatt. Det behagliga klimatet får han på köpet. Han får dessutom lägre kapitalvinstbeskattning och den s k 10-årsregeln är i Spaniens avtal med Sverige nedsatt till noll (0) år. Yngve tillhör förvisso gruppen höginkomsttagare men även om du har låg pension kommer du att få mer kvar i plånboken efter skatt om du pensionerar dig i Spanien. Detta förutsätter givetvis att du utnyttjar de legala regler som finns och att planeringen sker på ett bra sätt. En ordentlig utredning krävs därför i varje enskilt fall.

Spansk sjukvård för dig som pensionär

När du skattemässigt flyttar ut ur Sverige och emigrerar så upphör ditt medlemskap i det svenska socialförsäkringssystemet. Du skrivs ut ur den svenska folkbokföringen och skrivs in i det spanska systemet. Eftersom både Sverige och Spanien är medlemmar i EU har du efter flytten rätt till full sjukvård i det nya landet. På samma villkor som en spanjor har. För att spanska Försäkringskassan ( Social Seguridad) ska godkänna dig måste du presentera ett intyg som du får av försäkringskassan i Sverige. Kravet som ställs på dig för att få detta intyg är att du kan bevisa att du har rätt till ålders- eller premiepension. En annan konsekvens av detta byte av land är att när du i framtiden gör tillfälliga besök i Sverige måste du ha med dig ditt Europeiska sjukförsäkringskort som ger dig rätt att få akutsjukvård vid behov under vistelsen i Sverige.

Sälj din fastighet i Sverige och få uppskov med reavinst en - Är det möjligt?

Genom en svensk lagändring som trädde i kraft den 1 februari 2007 kan du idag  få uppskov på reavinstskatten när du säljer din svenska fastighet och löper en ersättningsbostad i Spanien. Det betyder att du får uppskov i Spanien på precis samma sätt som tidigare gällt inom Sverige. Detta kan vara en mycket betydelsefull sak i beslutet att göra flytten och kan ge dig ett större kapital att använda för ett köp i Spanien.

Sammanfattning av de skattefördelar du som svensk pensionär får genom en utflyttning till Spanien

- Lägre skatt på pensionen - Lägre kapitalbeskattning - Fastighetsuppskov medges

 

· 

Eiendomsmegler Norsk Real Estate Agent English

Ladda ner vår broschyr!

Följ Alamo på Facebook